Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

Żywy Różaniec

III. ODPUSTY

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami osiem razy w roku, mianowicie:

1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
2. W Uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25 XII)
3. W święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)
4. W Uroczystość Zwiastowania NMP (25 III)
5. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
6. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 VIII)
7. W święto Matki Bożej Królowej Różańca Świętego (7 X)
8. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII)

“Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, … jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca” (Jan Paweł II).

IV. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

(podczas zmiany tajemnic różańcowych)

Wszechmogący Boże wejrzyj na swoje sługi, + które jednoczą się z Tobą w modlitwie różańcowej. Przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny Matki Twojego Syna + zlej na nich swoje obfite błogosławieństwo i łaskę. Spraw, aby posłuszni Ewangelii i umocnieni mocą Ducha świętego, + byli godnymi świadkami Chrystusa + a przez modlitwę różańcową umacniali Kościół. Niech Najświętsza Maryja Panna, + będzie dla nich najdoskonalszym drogowskazem do nieba. Który żyjesz i królujesz na wieli wieków. Amen.

V. LISTA PARAFIALNYCH RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

I. MB Królowej Wszechświata
II. MB Nieustającej Pomocy
III. MB Królowej Polski
IV. MB Łaskawej
V. MB Wspomożenia Wiernych
VI. Świętej Faustyny
VII. MB Wniebowziętej
VIII.
MB Królowej Pokoju
IX.
Królowej Różańca świętego
X. Najświętszego Serca PJ
XI. Św. Józefa
XII. 
MB Królowej Apostołów
XIII. MB Niepokalanej
XIV.  MB Pięknej Miłości

VI. CZWARTKOWY DYŻUR RÓŻAŃCOWY (Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu)
Godz. 800-900 Matki Bożej Królowej Wszechświata (1)
Godz. 900-1000 Matki Bożej Nieustającej Pomocy (2)
Godz. 1000-1100 Matki Bożej Królowej Polski (3)
Godz. 1100-1200 Matki Bożej Łaskawej (4)  
Godz. 1200-1300 Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (5)
Godz. 1300-1400 Św. Faustyny (6), Matki Bożej Wniebowziętej (7)
Godz. 1400-1500 Matki Bożej Królowej Pokoju (8),
Matki Bożej Królowej Różańca św. (9)
Godz. 1500-1600 Najświętszego Serca Pana Jezusa (10),
Matki Bożej Niepokalanej (13)
Godz. 1600-1700 Matki Bożej Pięknej Miłości (14)
Godz. 1700-1800 Św. Józefa (11),
Matki Bożej Królowej Apostołów (12)

 

VII. PRZYDZIAŁ SZTANDARÓW PROCESYJNYCH RÓŻOM RÓŻAŃCOWYM
Lp.
Sztandar Opis Róża
1. Chorągiew – Matki Bożej Wniebowziętej
i Jezusa Miłosiernego
Białe
2 szt.

 

XI – św. Józefa

2. Chorągiew – Chrystusa Zmartwychwstałego
i Przemienienia Pańskiego
Czerwone
2 szt.

 

XII – Królowej Apostołów

3. Sztandar – Serce Pana Jezusa Czerwony I – MB Królowej Wszechświata
II – MB Nieustającej Pomocy
4. Sztandar – Serce Maryi Niebieski III – MB Królowej Polski
IV – MB Łaskawej
5. Sztandar – św. Maksymilian
i MB Niepokalana
Czerwono – biały V – MB Wspomożenia Wiernych
VI – św. Faustyny
6. Sztandar – Matka Boża Częstochowska Biało – zielony VII – MB Wniebowziętej
VIII – MB Królowej Pokoju
7. Sztandar – Święta Trójca
i Matka Boża z Dzieciątkiem
Biało – zielony IX – MB Królowej Różańca św.
X – Najświętszego Serca PJ.
8. Feretron – Matka Boża Fatimska Drewno  
(4 osoby)
XIII – MB Niepokalanej
XIV – MB Pięknej Miłości