I. UKŁAD RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Znalezione obrazy dla zapytania Różąniec logoTAJEMNICE RADOSNE
(Odmawia się w poniedziałki i soboty)

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

TAJEMNICE ŚWIATŁA
(Odmawia się w czwartki)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemiana na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

TAJEMNICE BOLESNE
(Omawia się we wtorki i piątki)

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie
4. Droga Krzyżowa
5. Śmierć na Krzyżu

TAJEMNICE CHWALEBNE
(Odmawia się w środy i niedziele)

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

II. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA w parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

1. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca świętego połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.
2. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach modlitewnych połączonych z odmawianiem Różańca oraz ze zmianą Tajemnic Różańcowych (w razie nieobecności wysyłamy zastępcę, gdy to jest niemożliwe odmawiamy przydzieloną tajemnicę przez następny miesiąc, o czym powinniśmy powiadomić animatora Róży).
3. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
6. W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.
7. Comiesięczne spotkania animatorów Żywego Różańca – trzecia środa miesiąca po Mszy św. o godz. 1800.
8. Włączanie się w parafialne dyżury modlitewne:

a) adoracja Najświętszego Sakramentu – pierwszy piątek miesiąca w godz. 1900 – 2000,
b) adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek wg. ustalonych godzin,
c) modlitewny dyżur różańcowy – środy i soboty o godz. 1730 (oprócz Pierwszych Sobót miesiąca oraz z wyłączeniem miesiąca października i listopada),
d) udział w Nabożeństwie Fatimskim  (pierwsze soboty miesiąca)
e) udział w nabożeństwie różańcowym połączonym ze zmianą tajemnic – pierwsza niedziela miesiąca godzina 17.00.

Close Menu