50 LAT PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY W PRZEMYŚLU

50 LAT PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY W PRZEMYŚLU

 

 

 

1 IX 1970 r. – Utworzenie parafii Świętej Trójcy przy kościele Sióstr Benedyktynek, wydzielonej z parafii św. Józefa (Księża Salezjanie). Pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii został ks. Tadeusz Szczurek, a wikariuszem ks. Stanisław Czenczek.

21-23 III 1971 r. – Pierwsze Misje Parafialne. Nawiedzenie naszej parafii przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej w symbolach świecy i Księgi Pisma Świętego.

IX 1979 r. – Początek działalności Oazy Rodzin.

15-19 XII 1980 r. – Rekolekcje dla NZZ Solidarność

21-23 III 1981 r. – Drugie Misje Parafialne.

1981 r. – Dostosowanie prezbiterium kościoła do wymogów odnowionej liturgii. Nowa posadzka marmurowa w kościele.

9 VIII 1981 r. – Śmierć pierwszego proboszcza – ks. Tadeusza Szczurka.

23 VIII 1981 r. – Objęcie probostwa przez ks. Stanisława Zarycha.

1981 r. – Początek działalności Klubu Inteligencji Katolickiej przy parafii Świętej Trójcy.

17-24 X 1982 r. – Trzecie Misje Parafialne, jako przygotowanie do nawiedzenia miasta przez Obraz Matki Boże Częstochowskiej. Zaprowadzenie Nieustającej Nowenny do Matki Bożej Niepokalanej.

1984 r. – Wydzielenie z parafii Świętej Trójcy, nowej parafii św. Brata Alberta.

23 XII 1984 r. – Poświęcenie i oddanie do użytku Domu Rekolekcyjnego z kaplicą pod wezwaniem Dobrego Pasterza.

1985 r. – Wykonanie i ustawienie nowych konfesjonałów w kościele.

9 XI 1986 r. – Powstanie grupy Anonimowych Alkoholików AA “Wyzwolenie”.

13-18 XII 1987 r. – Misje Miłosierdzia Bożego i zaprowadzenie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

1992 r. – Wmontowanie dwóch nowych dzwonów.

4-14 IV 1992 – Czwarte Misje Parafialne.

1992 r. – Nowa wieżyczka na kościele.

1994 r. – Odnowienie elewacji kościoła i klasztoru. Ułożenie nowego chodnika.

1995 r. – Odnowienie polichromii figury Matki Bożej sprzed kościoła.

12-13 I 1996 r. – Nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej.

10 VIII 1997 r. – Przejście na emeryturę ks. Stanisława Zarycha i wprowadzenie nowego proboszcza ks. Mieczysława Rusina.

12-19 XII1999 r. – Piąte Misje Święte w parafii.

2000 r. – Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele

2001 – – Rozpoczęcie kompleksowych prac przy renowacji zabytkowej polichromii w kościele

VII 2002 r. – Nowy proboszczem parafii zostaje ks. Marek Kowalik, a ks. Mieczysław Rusin mianowany zostaje proboszczem Archikatedry w Przemyślu.

VIII 2002 – Po miesiącu Ks. Marek Kowalik rezygnuje z probostwa i nowym proboszczem zostaje ks. Jan Mazurek.

2006 r. – Zakończenie całościowych prac restauracyjnych przy polichromii w kościele.

20- 27 III 2010 r. – Szóste Misje Parafialne.

2010 – 2011 r. – Remont dachu na kościele.

2012 – 2013 r. -Rewitalizacja budynków Opactwa i kościoła.

16 II 2014 r. – Konsekracja nowego kamiennego ołtarza, ambony i chrzcielnicy.

17 XI 2015 r. – Śmierć ks. Stanisława Zarycha, byłego proboszcza parafii i duszpasterza trzeźwości.

29 VI 2019 r. – Nowym proboszczem zostaje ks. Arkadiusz Jasiewicz, a ks. Jan Mazurek zostaje mianowany proboszczem na Kazanowie.

2019 – 2020 r. – Prace remontowe przy adaptacji nowej plebanii.

X 2019 r – Zamieszkanie księży na nowej plebanii.

29 VIII 2020 r. – Jubileusz 50-lecia powstania parafii.

Close Menu