♦ Pół godziny przed i w czasie Mszy św.

♦ W pierwsze czwartki miesiąca:
1500 – 1800

♦ W pierwsze piątki miesiąca:
1500 – 1800

 

Dobre przeżycie sakramentu pokuty zależy od duchowego przygotowania i spełnienia 5 warunków dobrej spowiedzi:

      • Rachunek sumienia
      • Żal za grzechy
      • Mocne postanowienie poprawy
      • Szczera spowiedź
      • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
Close Menu