Siostry Sługi Jezusa – Zgromadzenie Niehabitowe

Znalezione obrazy dla zapytania Siostry Sługi JezusaZgromadzenie zostało założone w 1884 roku przez bł. Honorata Koźmińskiego i Eleonorę Motylowską. “Życie Chrystusa Pana w Nazarecie, ukryte, ubogie, pracowite, wzgardzone, siostry obrały za ideał życia”. Dlatego są siostrami życia ukrytego. O Bogu i Jego miłości mówią przede wszystkim przez świadectwo życia Ewangelią.

     Szczególnym charyzmatem sióstr jest naśladowanie Jezusa Sługi, Tego “który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć”. Służą Chrystusowi Panu oddając Mu całkowicie życie i służąc Mu w ludziach do których ich posyła za przykładem Maryi Służebnicy Pańskiej.

     Podejmują pracę wśród młodzieży, dzieci i rodzin. Szczególną opieką otaczają ubogie dziewczęta. Prowadzą kursy “Dom”, które przygotowują dziewczęta do podjęcia pracy w charakterze pomocy domowej i do założenia własnej rodziny. Chętnym pomagają znaleźć pracę i szkołę. Z oddania Bogu, z więzi z Jezusem, z modlitwy i adoracji czerpią siłę do apostolstwa. W Parafii siostry prowadzą bursę dla dziewcząt i użyczają pomieszczeń na niepubliczne przedszkole Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich.

Adres: Przemyśl, ul. Krasińskiego 24, tel. 16 670 73 69

Close Menu