574px-krzyz.previewPoczątki Ruchu „Światło – Życie” w naszej parafii sięgają 1974 roku, kiedy to pierwsi parafianie wyjeżdżali na rekolekcje wakacyjne i tworzyli oazową wspólnotę parafialną. Obecnie wspólnota liczy ok. 10 członków i dzieli się na Oazę Dzieci Bożych i Oazę Nowego Życia, do której należy młodzież – w tym kilku animatorów.

     Jako Ruch liturgiczny realizujemy charyzmat wyrażający się hasłem: liturgija – diakonija i martyria.

Spotykamy się co tydzień po Mszy św. o godz. 18.00 w piątek i częściej.

     Podejmujemy wiele inicjatyw formacyjnych, liturgicznych i rekolekcyjnych w parafii oraz w naszym mieście. Przeżywamy wakacyjne rekolekcje i podejmujemy posługę animatorską na nich.

Strona Ruchu „Światło – Życie” Archidiecezji Przemyskiej

Close Menu