Wielki Odpust w Kalwarii Pacławskiej

Wielki Odpust w Kalwarii Pacławskiej

Procedury zapewniające bezpieczeństwo pielgrzymów w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.

Każdy Pielgrzym podejmuje osobistą i odpowiedzialną decyzję, decydując się na pielgrzymkę na Kalwarię Pacławską 

1. Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego w obecnej sytuacji zachęcamy; w tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem, osoby przyjmujące Komunię św. na rękę powinny podchodzić jako pierwsze a dopiero po nich, ci którzy chcą przyjąć Eucharystię do ust; Przy kaplicy św. Anny komunia św. będzie udzielana poza Mszami.

2. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk;

3. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;

4. Przy wejściach do kościoła znajdują się środki dezynfekujące, z których należy korzystać przy wchodzeniu i opuszczaniu świątyni;

5. W kolejkach do spowiedzi, należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m; Spowiedź odbywa się na podcieniach z tyłu świątyni.

6. Przed wejściami do kościoła ustawione są tablice informujące o obowiązku zasłaniania nosa i ust. Obowiązek ten dotyczy także nawiedzania kaplic dróżkowych.

7. Kropielnice kościoła pozbawione są wody święconej.

8. Każdego dnia dokonywana jest bieżąca dezynfekcja kościoła: szczególnie ławek siedzących, kratek konfesjonału, poręczy i innych powierzchni  dotykowych.

9. Podczas Mszy Świętej na ekranach wyświetlana jest szczegółowa instrukcja bezpiecznego przyjmowania Komunii Świętej na rękę.

10. Kapłani przed udzielaniem Komunii Świętej dezynfekują swoje dłonie.

11. Kapłani nie podają wiernym relikwiarzy do ucałowania.

12. Obowiązuje zakaz dotykania, czy całowania szat figury Matki Bożej.

13. Większość uroczystości odbywa się na wolnym powietrzu, te najliczniejsze tylko na otwartej przestrzeni placu kościelnego lub na dróżkach kalwaryjskich, należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m;

14. W Domu Pielgrzyma ustawione są pojemniki z płynem dezynfekującym do rąk.

15. Obowiązuje zakaz wstępu do Domu Pielgrzyma osobom postronnym, za wyjątkiem jadalni.

16. Będzie możliwość skorzystania z pola namiotowego.

17. Nie ma możliwości zbiorowego zakwaterowania, organizatorzy pielgrzymek muszą zastosować się do bieżących przepisów  państwowych w tej materii. Gospodarze indywidualnie podejmują decyzję o zakwaterowania na swoich posesjach pielgrzymów.

RUCH SAMOCHODOWY W CZASIE WIELKIEGO ODPUSTU

Informacje ogólne:

  • Bezwzględnie należy się podporządkować wskazówkom Policji i służb porządkowych

  • Nie potrzeba żadnych specjalnych pozwoleń na wjazd na górę kalwaryjską

Parkingi Klasztorne: 
Klasztorne miejsca parkingowe znajdują się:

  • “św. Rafał”: za kaplicą św. Rafała w stronę Pacławia

  • “Ukrzyżowanie”: za grupą kaplic “Ukrzyżowania” – przy drodze z Kalwarii w stronę Huwnik

W momencie zapełnienia parkingów na górze ruch pozostaje wstrzymany i parkowanie możliwe jest tylko na dole!

Parkingi Klasztorne (św. Rafał,  Ukrzyżowanie) są BEZPŁATNE, przy wyjeździe będzie istniała możliwość złożenia dobrowolnej ofiary na prace remontowe przy naszym Sanktuarium.

Pierwszeństwo ruchu:

  • samochody uprzywilejowane (pogotowie, straż, policja oraz samochody obsługujące Odpust Kalwaryjski)

  • zorganizowane grupy pielgrzymkowe

  • samochody indywidualne

Ze względu na możliwość różnorodnych trudności i przeszkód związanych z wjazdem na Kalwarię prosimy o wcześniejszy przyjazd i cierpliwość.

11 sierpnia: wjazd regulowany przez służby porządkowe (około g. 14:00 utrudnienia w ruchu z powodu procesji do i z Kaplicy Domku Matki Bożej)

12 sierpnia: wjazd na górą kalwaryjską jest regulowany przez służby porządkowe,
 ruch samochodowy jest wstrzymywany na czas przejścia zorganizowanych pieszych grup pielgrzymkowych. Całkowicie ruch wstrzymany jest od godz. 17:00 wyjazd z Kalwarii po Mszy św. o godz. 18:00.

13 sierpnia wjazd na Kalwarię do około godz. 6:00, ruch samochodowy wstrzymany do godzin południowych (Dróżki Pogrzebu Matki Bożej).Od godz. 16:00 ruch jednokierunkowy – w górę, do Sanktuarium. Wyjazd z Kalwarii po Mszy św. o godz. 18:00. Zjazd przez Huwniki.

14 sierpnia wjazd na górę w zależności od przemarszu grup pielgrzymkowych (ruch regulują policja i służby porządkowe) – Dróżki Pana Jezusa.  Od godz. 16:00 ruch jednokierunkowy – w górę, do Sanktuarium, wyjazd z Kalwarii po Mszy św. o godz. 18:00. Zjazd przez Huwniki, a następnie ruch regulowany przez służby porządkowe, (ograniczenie w czasie procesji do kaplicy św. Rafała i Mszy św. o g. 24:00).

15 sierpnia wyjazd z Kalwarii do godz. 9:00, a następnie wjazd na górę (ruch jednokierunkowy) na sumę odpustową o g. 12:00!

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wjazd autokarów z pielgrzymami z parafii na Kalwarię będzie możliwy każdego dnia do godz. 6.00 (lub do zapełnienia miejsc parkingowych za cmentarzem) zjazd po Mszy św. o godz. 18.00. Pozostali parkują autokary nad Wiarem. Tam też zorganizowany jest transport zbiorowy (przez państwowe i prywatne firmy) do Przemyśla.

UWAGA!

Przepisy państwowe do momentu rozpoczęcia Odpustu mogą się jeszcze zmienić. Należy na bieżąco śledzić wiadomości podawane przez Ministerstwo Zdrowia i do nich się stosować. 

Kalwaria Pacławska, 31 lipca 2020

Do zobaczenia u naszej Matki!

Franciszkanie

Close Menu