USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD UŻYTKOWANIA I PRZEBYWANIA
W PLEBANII PARAFII PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W PRZEMYŚLU

Znalezione obrazy dla zapytania skrzyżowane ręce1. Plebania Parafii p.w. Świętej Trójcy w Przemyślu jest własnością SS. Benedyktynek i jest użytkowana przez Parafię. Mieszkają w niej Kapłani i Goście Sióstr oraz przebywają Parafianie (petenci kancelarii, dzieci, młodzież i dorośli z grup parafialnych i inni). Z tego tez względu Plebania stanowi tzw. “wspólne dobro”, o które należy się troszczyć, strzec przed złodziejami i szanować sprzęty parafialne.

2. W plebani zakazane jest hałasowanie bieganie i wszelkie inne zachowanie zakłócające spokój i kulturę tego miejsca.

3. Do plebani oraz salek katechetycznych klucze posiadają Księża i otwierają salki z w zależności od potrzeby Parafian. Osoby korzystające z salek po zakończeniu spotkań maja obowiązek pozamykać okna, zgasić światło i poprosić Księdza o zamknięcie drzwi na klucz. Nie można odejść do domu bez dopilnowania zamknięcia salek.

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z salek katechetycznych maja grupy, które działają przy Parafii i spotykają się wg regulaminowych spotkań. Oznacza to, że osoby, które odbywają spotkania towarzyskie mają obowiązek ustąpić na rzecz w/w grup.

5. Kapłan dyżurujący zamyka drzwi do plebani o godz. 2200 (od Sanu i od Pl. Konstytucji), sprawdza zamknięcie salek i gasi światło w korytarzach. Do godz. 2200 powinny być obowiązkowo zakończone jakiekolwiek spotkania.

6. Młodzież lub dorośli przychodzący na spotkania udają się bezpośrednio do salek i nie przebywają w korytarzu przy kancelarii, co przeszkadza w załatwianiu spraw kancelaryjnych po wieczornej Mszy św. i spożywaniu posiłków.

7. Wszyscy korzystający z ubikacji mają obowiązek gaszenia po sobie światła oraz dopilnowania zamknięcia wody.

8. Jakiekolwiek zniszczenia sprzętu należy zgłosić Księdzu i pokryć koszty naprawy.

9. Zabawy towarzyskie mają byś uzgodnione z Ks. Proboszczem i Ks. Opiekunem grupy. Trwają do godz. 2200 i nie mogą być naruszaniem porządku i spokoju Plebani.

10. Ustalenia służą dobru wspólnemu i właściwie respektowane na pewno przyczynią się do lepszego wzajemnego funkcjonowania. Ustalenia wchodzą w życie z dniem 12 maja 2005 r.

Close Menu