Ruch religijny „Matki w Modlitwie” skupia kobiety, które pragną modlić się za swoje dzieci i wnuki. Inicjatorką powstania w 1995 roku pierwszych grup modlitewnych „Mothers Prayers”, obecnie koordynatorką tego ruchu w ponad 90 krajach świata jest Angielka Veronica Williams, która tak wspomina początki tej działalności:

„Od pewnego czasu moja bratowa Sandra i ja odczuwałyśmy rosnącą potrzebę, ażeby z większym zaangażowaniem oddawać w modlitwie problemy, z jakimi spotykają się nasze dzieci. Sandra dwukrotnie została obudzona w nocy słowami „Módl się za swoje dzieci!”. Czytałam w tym czasie wydaną przez Maranatha broszurkę „Co na Boga czynimy naszym dzieciom”, w której pełno jest statystyk i opisów zagrożeń czyhających na nasze dzieci. Wiedziałam, że jedyną odpowiedzią na to jest modlitwa. Po miesiącu wspólnej modlitwy dołączyły do nas trzy inne matki i wtedy wypracowałyśmy format spotkań modlitewnych stosowany obecnie przez grupy „Mothers Prayers”, na całym świecie. Od samego początku czułyśmy, że wolą Pana jest byśmy były narzędziami w Jego ręku. Naszą rolą jest modlić się i wsłuchiwać w Jego wolę, a On będzie nas prowadził, otwierał drzwi i przyprowadzał do nas innych ludzi. I potwierdzało się to wielokrotnie, że nasze modlitwy były wysłuchiwane, a problemy były rozwiązywane w sposób, który często był dla nas zaskoczeniem. I wspaniałe było to uczucie ulgi wynikające z pewności, że to On zdejmuje z nas ciężary i że On nas prowadzi”.

Dzięki publikacjom prasowym i audycji w Radiu Kent z udziałem Veroniki – a nade wszystko dzięki licznym błogosławieństwom, jakie te modlitwy przynosiły zarówno dzieciom, jak też modlącym się za nie matkom – ilość grup modlitewnych „Mothers Prayers”, ciągle rosła. Veronica z Sandrą wydały książeczkę zawierającą przesłanie do matek zatroskanych o swoje dzieci i pragnących wszystkie problemy związane ze swym powołaniem oddawać w modlitwie Jezusowi. Opisały w niej proponowany przebieg spotkań modlitewnych. W miarę powstawania grup modlitewnych w kolejnych krajach książeczka ta jest tłumaczona na nowe języki i rozdawana na spotkaniach, co z kolei przyczynia się do dalszej promocji i rozwoju tego ruchu.

Grupa „Mothers Prayers”, działająca przy parafii pw. Świętej Trójcy powstała w 2003 roku przy parafii pw. Św. Józefa w Przemyślu i w 2009 przeniosła się do naszej parafii. Do grupy należy 17 matek. Spotykamy się w każdy czwartek o godzinie 17.00.

Źródło: http://www.ppsk.sandomierz.opoka.org.pl/matki/

Close Menu