Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

Małżeństwo

III. WSKAZÓWKI DLA NARZECZONYCH DOTYCZĄCE UROCZYSTOŚCI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W PRZEMYŚLU

1. Narzeczeni przyjeżdżają samochodem na parking k. Sanu, parkują samochód i udają się do kościoła głównym wejściem od Pl. Konstytucji 3 Maja.

2. Zajmują miejsce pod chórem ok. 10 min przed rozpoczęciem liturgii i czekają na rozpoczęcie Mszy św.

3. Świadkowie udają się do zakrystii gdzie przynoszą obrączki ślubne, kartki od spowiedzi oraz podpisują stosowne dokumenty i zajmują miejsce w pierwszych ławkach od przodu (pani świadek za panną młodą, pan świadek za panem młodym).

4. Gdy nadejdzie godzina ślubu kapłan (wraz asystą) udaje się pod chór i daje młodym krzyż do ucałowania zapraszając ich jednocześnie do ołtarza (rozpoczyna się Msza św.).

5. Po kazaniu narzeczeni wstają a kapłan prowadzi z nimi dialog z ambonki (3 pytania, na które młodzi odpowiadają: CHCEMY)

6. Wszyscy śpiewają hymn do Ducha Świętego na stojąco: “O Stworzycielu Duchu przyjdź”.

7. Kapłan udaje się przed stół ofiarny, młodzi wychodzą z klęczników i stają przed nim, (pani młoda zostawia bukiet na klęczniku) gdzie składa się przysięgę małżeńską oraz nakłada obrączki.

8. Po ceremonii małżonkowie wracają do klęczników i na stojąco modlą się “modlitwą wiernych”.

9. Po modlitwie małżonkowie udają się do balasek i podają kapłanowi dary ofiarne: chleb i wino.

10. Na błogosławieństwo (po modlitwie “Ojcze nasz”) małżonkowie klękają, po modlitwie wstają.

11. Komunię świętą przyjmują w klęcznikach na klęcząco pod dwoma postaciami.

12. Po modlitwie końcowej otrzymują uroczyste błogosławieństwo oraz otrzymują dokument zawarcia małżeństwa i pamiątkowy obrazek.

13. Po zejściu kapłana do zakrystii młodzi udają się przed tabernakulum i łaskami słynącą figurę Matki Bożej Niepokalanej, gdzie zawierzają swoje małżeństwo Bogu i Maryi (pani młoda może zostawić na ołtarzu swój bukiet kwiatów).

14. Małżonkowie opuszczają kościół idąc środkiem kościoła i wychodzą głównym wyjściem (od Pl. Konstytucji 3 Maja) – marsz.

15. Wskazane, aby rodzice państwa młodych zajęli miejsce w ławkach od przodu kościoła. Fotograf lub kamerzysta powinien zgłosić zamiar dokumentowania małżeństwa celebransowi.