Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

Liturgiczna Służba Ołtarza

MODLITWA PRZED SŁUŻENIEM

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko tobie. Amen.

MODLITWA PO SŁUŻENIU

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

ZASADY MINISTRANTA

– Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
– Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
– Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
– Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
– Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
– Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
– Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.P
– Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
– Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
– Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.