Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

Historia

    Znalezione obrazy dla zapytania antyczne zegarki Historia Parafii

     Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu została ustanowiona dekretem Biskupa Przemyskiego Ignacego Tokarczuka nr 2619/70 z dnia 28. 08. 1970 roku. Dekret brzmi: “W celu zaradzenia rosnącym potrzebom duszpasterskim w wielkich ośrodkach niniejszym z dniem 1 września 1970 roku ustanawiam ośrodek duszpasterski w parafii Św. Józefa w Przemyślu – przy kościele PP. Benedyktynek pw. Świętej Trójcy. Granice tego ośrodka obejmą: od mostu, ul. 3 Maja aż do szczytu z parafią Żurawica”. Dekret mówiąc o “ośrodku duszpasterskim” faktycznie mówi o parafii, pojęcie zastępcze było sprytnym ominięciem prawa komunistycznego, które blokowało wtedy erygowanie parafii.

     Pierwszym proboszczem został ks. dr Tadeusz Szczurek (1970-1981), po jego śmierci ks. dr Stanisław Zarych (1981-1997), po jego przejściu na emeryturę ks. prałat Mieczysław Rusin (1997-2002), po jego przejściu do Archikatedry Przemyskiej jeden miesiąc proboszczem był ks. dr Marek Kowalik. Od 1 września 2002 roku do 28 czerwca 2019 proboszczem był ks. prałat Jan Mazurek, a aktualnie proboszczem jest ks. dr Arkadiusz Jasiewicz.
Po powstaniu parafii w 1970 roku była ona kilkakrotnie dzielona: w 1984 r. – przy okazji tworzenia parafii pw. Św. Brata Alberta, w 2000 roku – kiedy Abp Przemyski Józef Michalik erygował parafię pw. Bł. Józefa Sebastiana Pelczara i korygował granice parafii pw. Brata Alberta, Św. Józefa i Świętej Trójcy oraz w 2003 roku, kiedy od naszej parafii została odłączona Szkoła Podstawowa nr 14 i przeniesiona do parafii pw. Św. Brata Alberta. Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu należy do dekanatu Przemyśl II liczącego łącznie 11 parafii. Z pewnością jest liczącą się parafią w mieście i Archidiecezji i ważnym ośrodkiem życia religijnego.