PARAFIALNY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DZIECI DO

PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ:

 

Spotkania z dziećmi i rodzicami odbywają się w II niedziele
miesiąca - Msza św. o godz. 11.30 po niej katecheza i sprawy organizacyjne

Uroczystość I Komunii św. - II niedziela maja, godz. 11.30

Uroczystość Rocznicy I Komunii św. - III niedziela maja, godz. 11. 30

 1. Niektóre rozporządzenia dotyczące przygotowania dzieci do I Komunii świętej wg. Synodu Archidiecezji Przemyskiej:

♦ Proboszcz ma troszczyć się, aby dzieci i młodzież zostały właściwie przygotowane do spowiedzi, I Komunii świętej i bierzmowania. Sakramenty te powinny być przyjmowane na terenie swojej parafii. Niezależnie od katechezy szkolnej, parafia powinna prowadzić przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego” (SAP statut 272, § 1 i 2).

♦ Przygotowanie do I Komunii świętej może prawidłowo się odbyć tylko w kontekście Mszy świętej, ponieważ Komunia święta jest jej integralną częścią i najdoskonalszym sposobem uczestnictwa.

♦ Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii świętej powinno być przeprowadzone w ścisłej łączności z rodzicami. Rodzice winni też uczestniczyć w nabożeństwie pokutnym przed pierwszą spowiedzią swoich dzieci.

♦ Na spotkaniach z rodzicami należy zwrócić uwagę, aby ubiory pierwszokomunijne nie były zbytnio wystawne oraz zachęcać, aby wybrali dla grupy skromny i ujednolicony strój.

Zadania rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św.:

1. Wspólna wieczorna modlitwa rodziców z dzieckiem i za dziecko.

2. Systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych.

3. Kierowanie się w życiu codziennym zasadami dekalogu.

4. Rozmowa z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez.

5. Pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii.

6. Pomoc dziecku w rozwoju moralnym, aby normy moralne znało i zachowywało z wewnętrznego przekonania a nie tylko ze względu na rodziców i otoczenie; – codzienne świadectwo życia z wiary.

7. Wychowywanie do życia w prawdzie i miłości.

8. Troska o sprzyjający klimat dla harmonijnego rozwoju dziecka.

9. Obowiązkiem rodziców jest również zgłoszenie wszystkich dzieci przez rodziców na katechezę parafialną, która rozpoczyna się we wrześniu. Szczególnie prosimy o dopełnienie tego obowiązku rodziców tych dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej. Prosimy również o dostarczenie do parafii metryki chrztu dzieci, które były ochrzczone poza parafią.

2. Program spotkań z rodzicami i dziećmi:

II niedziela września:

Msza święta: Dzieci kandydują do I Komunii świętej.

Katecheza: „Co to znaczy wierzyć?” (modlitwa, życie sakramentalne, lektura Pisma św., troska o moralność, troska rodziców o wiarę dziecka…).

Sprawy organizacyjne: Omówienie programu przygotowania dzieci do I Komunii św., sporządzenie listy dzieci z naszej parafii do I Spowiedzi i Komunii św. (metryki chrztu, sprawdzenie obecności, sprawy bieżące).

Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci modlitwa różańcowej.

II niedziela października:

Msza święta: Poświęcenie i wręczenie przez rodziców dzieciom różańców.

Katecheza: „Wychowanie do modlitwy” (potrzeba modlitwy, rodzaje, modlitwa wspólnotowa i indywidualna, modlitwa rodzinna, miejsce i czas modlitwy, cechy modlitwy: pokorna, ufna, wytrwała i z poddaniem się woli Bożej…).

Sprawy organizacyjne: Wyznaczenie zakresu materiału teoretycznego do opanowania przez dzieci podczas klasy II, sprawdzenie obecności, sprawy bieżące).

Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci podstawowych modlitw: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Aniele Boży” , „Pod Twoją obronę”…

II niedziela listopada:

Msza święta: Modlimy się za naszych bliskich zmarłych.

Katecheza: „Parafia wspólnotą wspólnot” (człowiek jest istotą społeczną, rodzina najlepszą wspólnotą, parafia jest rodziną, co to znaczy tworzyć parafię, wspólnoty parafialne: dzieci, młodzieży, dorosłych, niedzielna Msza św. naszym obowiązkowym niedzielnym spotkaniem z Chrystusem (pełne uczestnictwo, liturgia, zaangażowanie…).

Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.

Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci modlitwy za zmarłych.

II niedziela grudnia:

Msza święta: Poświęcenie i wręczenie przez rodziców dzieciom medalików.

Katecheza: „Eucharystia siłą życia rodziny chrześcijańskiej” (przygotowanie do Mszy św. i Komunii św., post eucharystyczny, przygotowanie duchowe, odpowiednie zachowanie, ubiór, dziękczynienie po Komunii św., zachowanie w kościele, adoracja, procesje eucharystyczne, kult Eucharystii – Boże Ciało…).

Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.

Zadanie dla rodziców: Nauczenie następnych modlitw wg programu.

II niedziela stycznia:

Msza święta: Adorujemy Nowonarodzonego.

Katecheza: „Dlaczego przykazania?” (dekalog wpisany w serca ludzkie, uniwersalizm dekalogu, przykazania Boże i kościelne, moralność potwierdzeniem wiary w Pana Boga…).

Liturgia: Obrzęd odnowienia obietnic Chrztu św. połączona z adoracją Żłóbka Pana Jezusa, opłatek, życzenia, „Podnieś rączkę”…

Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.

Zadanie dla rodziców: Nauczenie następnych modlitw wg programu.

II niedziela lutego:

Msza święta: Obrzęd poświęcenia i przekazania przez rodziców dzieciom książeczek.

Katecheza: „Grzech fałszywym korzystaniem z daru wolności” (grzech pierworodny i jego następstwa, pojęcie grzechu, rodzaje: grzech śmiertelny i powszedni, skutki grzechu, obowiązek walki ze złem…).

Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.

Zadanie dla rodziców: Nauczenie następnych modlitw wg programu.

II niedziela marca:

Msza święta: Oddajemy cześć Ukrzyżowanemu.

Katecheza: Sakrament pokuty w życiu dziecka i rodziny” (czym jest spowiedź, obrzęd sakramentu, warunki dobrej spowiedzi, rola sumienia, pokuta po spowiedzi, umiejętność korzystania z książeczki…).

Liturgia: Obrzęd nabożeństwa pokutnego z adoracją Krzyża.

Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.

Zadanie dla rodziców: Nauczenie formuły spowiedzi.

II, III, IV niedziela kwietnia i I niedziela maja:

Msza święta: Sprawujemy Eucharystię.

Katecheza:

1. Słowo Boże we Mszy św.

2. Msza św. jest dziękczynieniem.

3. Msza św. jest ofiara Chrystusa i naszą.

4. Msza św. jest ucztą.

(na jedną Mszę św. dzieci przynoszą chrzcielne "białe szaty" - ukazujemy Eucharystię  jako kontynuację chrześcijańskiego wtajemniczenia rozpoczętego na Chrzcie świętym).

Sprawy organizacyjne: Podsumowanie przygotowania do I Komunii św. (tzw. egzamin).

Zadanie dla rodziców: Włączenie się w próby liturgiczne i bezpośrednie przygotowanie obrzędu I Komunii św.

II niedziela maja: Uroczystość I Komunii św. - godz. 11.30.

„Biały Tydzień”:

Poniedziałek – dzień wdzięczności Panu Bogu.

Wtorek – dzień wdzięczności matkom.

Środa – dzień wdzięczności ojcom (przyrzeczenia abstynenckie).

Czwartek – poświęcenie pamiątkowych obrazków.

Piątek – potrzeba częstej spowiedzi.

Sobota – oddanie się w opiekę Matce Bożej (pielgrzymka na Kalwarię Pacławską).

(Kontynuacją życia eucharystycznego jest: praktykowanie I piątków miesiąca, udział dzieci w Uroczystości Bożego Ciała i w Oktawie Bożego Ciała, świętowanie rocznicy I Komunii św., udział w Odpuście parafialnym, włączeniem się w grupy ministranckie czy w Dziewczęcą Służbę Maryjną…).

Ps. W/w program nie obejmuje dodatkowych spotkań dla rodziców i dzieci z racji wywiadówek czy prób obrzędowo – liturgicznych oraz pielgrzymki po Uroczystości.

Close Menu