Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

Dziewczęca Służba Maryjna

C. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA GRUPY PARAFIALNEJ DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

(Po homilii ksiądz moderator mówi:)

Niech powstaną dziewczynki, które pragną włączyć się w Dziewczęcą Służbę Maryjną tworząc grupę w parafii… (kandydatki wstają, kapłan wprowadza).

Drogie dziewczęta. Za chwilę zostaniecie upoważnione do pełnienia funkcji liturgicznej służąc Maryi w Kościele. Wykonujcie swój urząd z taką szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Naśladujcie Maryję i bądźcie blisko Jej Serca, niech Ona uczy was gorącej miłości ku Bogu i bliźnim… Starajcie się być coraz lepszymi dziećmi, bądźcie posłuszne swoim rodzicom i przełożonym, żyjcie w zgodzie i miłości. Nieście wszędzie radość – zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, smutni i cierpiący. Do ofiary Maryi, która łączyła się z męką swego Boskiego Syna wciąż dodawajcie wasze drobne umartwienia, ofiary i dobre czyny. Niech waszym wielkim pragnieniem będzie to, aby żyć stale w łasce i przyjaźni z Jezusem.

K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana
W. Który stworzył niebo i ziemię

K. Módlmy się

Boże Ojcze Wszechmogący, który pragniesz dobra wszystkich ludzi pobłogosław zebranym tu dziewczętom, udziel im pomocy do pełnienia służby Maryjnej, zachowaj od zniechęcenia, pomnażaj pobożność i strzeż ich przed próżnością aby naśladując Maryję i Jej cnoty osiągały doskonałość życia. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

(Następnie kapłan wypowiada następujące słowa:)

A teraz zostaną poświęcone medaliki Maryi Niepokalanej (pelerynki), które będziecie nosić na znak włączenia w Dziewczęcą Służbę Maryjną. Cudowny medalik będzie waszą tarczą w walce ze złem i niech wam przypomina, że należycie do Maryi jako Jej dzieci.

(Następnie kapłan śpiewa:)

Módlmy się

Boże, Twe słowo uświęca wszystko, zlej swe błogosławieństwo na te medaliki (pelerynki) i spraw, niech każdy, kto z wdzięcznością będzie je nosił, pamięta o pełnieniu służby Maryjnej a w nagrodę otrzymuje od Ciebie obfite błogosławieństwo.

Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

(Następnie kapłan kropi medaliki (pelerynki) wodą święconą i nakłada osobiście każdej dziewczynce na szyję,rozdaje dyplomy, w tym czasie powinno się śpiewać hymn DSM-u: “Maryjo, ja Twe dziecię” lub w czasie przygotowania darów. Po wręczeniu odmawia się “Credo” lub “Modlitwę wiernych”.)

D. HYMN DSM

Maryjo, ja Twe dziecię o podaj mi Twą dłoń,
Od złego mnie w tym świecie, od grzechu Matko chroń.

Ref: bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas,
Matko, Matko, bądź z nami, w każdy czas /2x/.

O, tkliwe Twoje oczy, ku dzieciom Matko, zniż,
Gdy niemoc serce tłoczy, Ty je pociągnij wzwyż.

Ty płoniesz blaskiem słońca, rozpraszasz świata mrok,
Niech w obraz Twój bez końca, utkwiony mamy wzrok.