Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

Dziewczęca Służba Maryjna

Dziewczęca Służba Maryjna

Jest wspólnotą dziewczynek (po II klasie szkoły podstawowej), które zdecydowały się zawierzyć swoje życie Maryi i na Jej wzór wzrastać w wierze oraz w pięknym człowieczeństwie.

Ich głównym zadaniem jest Służba Maryi, czyli rozsławianie Jej postawy i życia. Pragną, aby jak najwięcej dziewcząt brało przykład z Maryi a przez swoją postawę dawały przykład rówieśnikom.

Każda z dziewczynka stara się wdrążyć w życie  “Pięć zadań dziecka Maryi”:

 

 

  • posłuszeństwo
  • wspólnota
  • radość
  • ofiara
  • przyjaźń z Jezusem

W kościele Dziewczęcą Służbę Maryjną   można rozpoznać przede wszystkim po specjalnym stroju. W zależności od parafii, dziewczynki noszą szarfy, pelerynki,  alby lub alby i pelerynki. Często mają też na szyi, w widocznym miejscu, medalion z wizerunkiem Matki Bożej. Główną rolą jest oprawa muzyczna Mszy świętej.

Służba Maryjna czynnie angażuje się w życie parafii. Biorą udział w różnych dziełach misyjnych np. kolęda misyjna , z której zebrane pieniądze trafiają na różne misje m.in. na wyżywienie i dostęp do szkolnictwa biednych  dzieci na misjach.

Spotkania formacyjne odbywają się raz w tygodniu tj. w niedzielę o godz. 10.30.

A. STOPNIE W DSM:

1. Dziecko Maryi (kl. III)
2. Bielanka (kl. IV)
3. Choralistka (kl. V)
4. Samarytanka (kl. VI)
5. Nazaretanka (kl. VII)
6. Przewodniczka (kl. VIII)

B. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ

Ja………………………………………………… zam………………………………………… wyrażam pragnienie należenia do Dziewczęcej Służby Maryjnej i scholi parafialnej, by modlitwą, postawą życiową, służbą w kościele i pieśnią wielbić Pana Boga i Maryję.

OBOWIĄZUJĘ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCEGO REGULAMINU:
1. Brać udział we Mszy świętej niedzielnej według wyznaczonej kolejności.
2. Przystępować często do spowiedzi i Komunii świętej szczególnie w pierwsze piątki i soboty miesiąca.
3. Modlić się na różańcu zwłaszcza w intencji misji.
4. Uczestniczyć w szczególnych uroczystościach parafialnych (np.: odpust parafialny, rekolekcje, Boże Ciało, Nabożeństwa I Sobót Miesiąca…) w charakterze Liturgicznej Służby Ołtarza.
5. Uczęszczać na spotkania raz w tygodniu tj. w niedzielę o godz. 1030.
6. Swoją postawą świadczyć wszędzie: w domu, w szkole, na podwórku, że jestem dzieckiem Maryi.