Dziewczęca Służba Maryjna

Jest wspólnotą dziewczynek (po II klasie szkoły podstawowej), które zdecydowały się zawierzyć swoje życie Maryi i na Jej wzór wzrastać w wierze oraz w pięknym człowieczeństwie.

Ich głównym zadaniem jest Służba Maryi, czyli rozsławianie Jej postawy i życia. Pragną, aby jak najwięcej dziewcząt brało przykład z Maryi a przez swoją postawę dawały przykład rówieśnikom.

Każda z dziewczynka stara się wdrążyć w życie  "Pięć zadań dziecka Maryi":

  • posłuszeństwo
  • wspólnota
  • radość
  • ofiara
  • przyjaźń z Jezusem

W kościele Dziewczęcą Służbę Maryjną   można rozpoznać przede wszystkim po specjalnym stroju. W zależności od parafii, dziewczynki noszą szarfy, pelerynki,  alby lub alby i pelerynki. Często mają też na szyi, w widocznym miejscu, medalion z wizerunkiem Matki Bożej. Główną rolą jest oprawa muzyczna Mszy świętej.

Służba Maryjna czynnie angażuje się w życie parafii. Biorą udział w różnych dziełach misyjnych np. kolęda misyjna , z której zebrane pieniądze trafiają na różne misje m.in. na wyżywienie i dostęp do szkolnictwa biednych  dzieci na misjach.

Spotkania formacyjne odbywają się raz w tygodniu tj. w niedzielę o godz. 10.30.

A. STOPNIE W DSM:

1. Dziecko Maryi (kl. III)
2. Bielanka (kl. IV)
3. Choralistka (kl. V)
4. Samarytanka (kl. VI)
5. Nazaretanka (kl. VII)
6. Przewodniczka (kl. VIII)

B. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ

Ja………………………………………………… zam………………………………………… wyrażam pragnienie należenia do Dziewczęcej Służby Maryjnej i scholi parafialnej, by modlitwą, postawą życiową, służbą w kościele i pieśnią wielbić Pana Boga i Maryję.

OBOWIĄZUJĘ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCEGO REGULAMINU:
1. Brać udział we Mszy świętej niedzielnej według wyznaczonej kolejności.
2. Przystępować często do spowiedzi i Komunii świętej szczególnie w pierwsze piątki i soboty miesiąca.
3. Modlić się na różańcu zwłaszcza w intencji misji.
4. Uczestniczyć w szczególnych uroczystościach parafialnych (np.: odpust parafialny, rekolekcje, Boże Ciało, Nabożeństwa I Sobót Miesiąca…) w charakterze Liturgicznej Służby Ołtarza.
5. Uczęszczać na spotkania raz w tygodniu tj. w niedzielę o godz. 1030.
6. Swoją postawą świadczyć wszędzie: w domu, w szkole, na podwórku, że jestem dzieckiem Maryi.

 

C. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA GRUPY PARAFIALNEJ DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

(Po homilii ksiądz moderator mówi:)

Niech powstaną dziewczynki, które pragną włączyć się w Dziewczęcą Służbę Maryjną tworząc grupę w parafii… (kandydatki wstają, kapłan wprowadza).

Drogie dziewczęta. Za chwilę zostaniecie upoważnione do pełnienia funkcji liturgicznej służąc Maryi w Kościele. Wykonujcie swój urząd z taką szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Naśladujcie Maryję i bądźcie blisko Jej Serca, niech Ona uczy was gorącej miłości ku Bogu i bliźnim… Starajcie się być coraz lepszymi dziećmi, bądźcie posłuszne swoim rodzicom i przełożonym, żyjcie w zgodzie i miłości. Nieście wszędzie radość – zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, smutni i cierpiący. Do ofiary Maryi, która łączyła się z męką swego Boskiego Syna wciąż dodawajcie wasze drobne umartwienia, ofiary i dobre czyny. Niech waszym wielkim pragnieniem będzie to, aby żyć stale w łasce i przyjaźni z Jezusem.

K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana
W. Który stworzył niebo i ziemię

K. Módlmy się

Boże Ojcze Wszechmogący, który pragniesz dobra wszystkich ludzi pobłogosław zebranym tu dziewczętom, udziel im pomocy do pełnienia służby Maryjnej, zachowaj od zniechęcenia, pomnażaj pobożność i strzeż ich przed próżnością aby naśladując Maryję i Jej cnoty osiągały doskonałość życia. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

(Następnie kapłan wypowiada następujące słowa:)

A teraz zostaną poświęcone medaliki Maryi Niepokalanej (pelerynki), które będziecie nosić na znak włączenia w Dziewczęcą Służbę Maryjną. Cudowny medalik będzie waszą tarczą w walce ze złem i niech wam przypomina, że należycie do Maryi jako Jej dzieci.

(Następnie kapłan śpiewa:)

Módlmy się

Boże, Twe słowo uświęca wszystko, zlej swe błogosławieństwo na te medaliki (pelerynki) i spraw, niech każdy, kto z wdzięcznością będzie je nosił, pamięta o pełnieniu służby Maryjnej a w nagrodę otrzymuje od Ciebie obfite błogosławieństwo.

Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

(Następnie kapłan kropi medaliki (pelerynki) wodą święconą i nakłada osobiście każdej dziewczynce na szyję,rozdaje dyplomy, w tym czasie powinno się śpiewać hymn DSM-u: “Maryjo, ja Twe dziecię” lub w czasie przygotowania darów. Po wręczeniu odmawia się “Credo” lub “Modlitwę wiernych”.)

D. HYMN DSM

Maryjo, ja Twe dziecię o podaj mi Twą dłoń,
Od złego mnie w tym świecie, od grzechu Matko chroń.

Ref: bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas,
Matko, Matko, bądź z nami, w każdy czas /2x/.

O, tkliwe Twoje oczy, ku dzieciom Matko, zniż,
Gdy niemoc serce tłoczy, Ty je pociągnij wzwyż.

Ty płoniesz blaskiem słońca, rozpraszasz świata mrok,
Niech w obraz Twój bez końca, utkwiony mamy wzrok.

Close Menu