Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

Bractwo Szkaplerzne

iii. Program spotkań:

1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania – „Sekwencja do Ducha Świętego„ i modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej – „Pod Twoją obronę” lub „Witaj Królowo Matko Miłosierdzia”

2. Część formacyjna: przygotowana zgodnie z proponowanym materiałem formacyjnym dla Bractw Szkaplerznych, opracowanym przez Moderatora Bractw Szkaplerznych Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych (dzielenie się przedstawionym materiałem).

3. Część organizacyjna: podanie do wiadomości bieżących informacji dot. planowania, podejmowania proponowanych zadań i udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.

4. Modlitwa końcowa: za zmarłych – odmówienie „Psalmu 130”.

5. Błogosławieństwo i rozesłanie.

W intencjach członków Bractwa i Rodziny Szkaplerznej odprawiane są Msze święte w pierwsze czwartki miesiąca – w ciągu  całego roku, w których uczestniczą wszyscy, a po Mszy świętej udają się na comiesięczne spotkanie do salki na plebanii. Na nasze spotkania zapraszamy Rodzinę Szkaplerzną, oraz osoby pragnące prowadzić życie w zjednoczeniu z Bogiem na wzór Maryi, poprzez głęboką modlitwę, czczą Najświętszą Maryję Pannę, rozważają Jej życie i naśladują Jej cnoty.

Członkowie Bractwa i Rodziny Szkaplerznej uczestniczą i prowadzą adorację Najświętszego Sakramentu, oraz biorą udział w nabożeństwach Maryjnych i modlitwie Różańcowej. Troszczą się o stałą formację i pracą nad sobą, poprzez pogłębianie wiedzy, a zwłaszcza czerpania jej z bogatej literatury karmelitańskiej.

Biorą udział w organizowanych pielgrzymkach do Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, na „Ogólnopolskie Spotkania Rodziny Szkaplerznej”.

iv. Cele wspólnotowe podjęte przez członków Bractwa:

1. Modlitwa w intencji naszej parafii.

2. Budowanie i pogłębianie więzi z Kościołem, poprzez kontynuowanie współpracy z innymi grupami modlitewnymi pracującymi na terenie parafii.

3. Modlitwa za misjonarzy.

Bractwo Szkaplerzne prowadzi działalność w oparciu: o „Statut Bractwa Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych”.

W Statucie zawarte są:

1. Postanowienia ogólne.
2. Cele i zadania Bractwa.
3. Struktura organizacyjna Bractwa.
4. Zasady przynależności do Bractwa.
5. Obietnice Szkaplerzne i prawa członków Bractwa.
6. Obowiązki członków Bractwa.

Obowiązujący Statut Bractwa Szkaplerznego zatwierdzony przez Definitorium Generalne OCD w dniu 14 listopada 2015 roku (Prot. 165/2015 DF).

v. Odpusty dla członków Bractwa Szkaplerznego

16 maja – wspomnienie św. Szymona Stocka
16 lipca – uroczystość NMP z Góry Karmel
20 lipca – święto św. Proroka Eliasza
1 października – święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus
15 października – uroczystość św. Teresy od Jezusa
14 listopada – święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego
14 grudnia – uroczystość św. Jana od Krzyża