I. HISTORIA POWSTANIA BRACTWA SZKAPLERZNEGO W PARAFII
pw. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W PRZEMYŚLU

897px-Ordo_Fratrum_Carmelitarum_Discalceatorum_Beatae_Mariae_Virginis_de_Monte_Carmelo.svgW miesiącu sierpniu 2012 r. członkowie wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Przemyślu – Stanisława i Roman Kruty zwrócili się z prośbą do ks. Jana Mazurka Proboszcza Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu o pozwolenie na zorganizowanie w tutejszej Parafii, „Niedzieli Szkaplerznej” i utworzenie Rodziny Szkaplerznej. Ks. Proboszcz ustosunkował się do tej prośby pozytywnie i,, Niedzielę Szkaplerzną,, zaplanowano na dzień 21. 10. 2012 r. Ks. Proboszcz zaprosił o. Jana Krawczyka OM – Moderatora Bractw Szkaplerznych Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, aby w,, Niedzielę Szkaplerzną,, na wszystkich Mszach świętych-głosił Kazania. O. Jan Krawczyk OM przyjął zaproszenie i na każdej Mszy świętej głosił Słowo Boże; o Matce Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel i Tajemnicach Szkaplerza Świętego. Po Mszy świętej osoby chętne przyjmowały Szkaplerz Święty. Należy zaznaczyć, że w okresie od dnia 21. 10. 2012 r.- do dnia 08. 06. 2013 r. do Księgi Rodziny Szkaplerznej wpisano 291 osób.

Dnia 08. 11. 2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie dla wszystkich przyjętych do Szkaplerza Świętego. Spotkanie rozpoczęło się od uczestnictwa we Mszy świętej, a po niej zebraliśmy się na modlitwę w salce na plebanii. Spotkanie prowadził o. Jan Krawczyk OM. Spotkania odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca, po Mszy świętej wieczornej, na które zapraszani są wszyscy, którzy przyjęli Szkaplerz Święty a przewodniczy im ks. Mariusz Michalski – moderator.

Z tak licznej Rodziny Szkaplerznej 15 osób, po zapoznaniu się z duchowością maryjną i karmelitańską wyraziło na piśmie pragnienie założenia Bractwa Szkaplerza Świętego Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (złożyli stosowne deklaracje). Zgodnie z wymogami dotyczącymi utworzenia Bractwa Szkaplerznego – opartymi na normach praktycznych zawartych w Obrzędzie poświęcenia i nałożenia Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel i innymi przepisami zawartymi w Statucie Bractwa Szkaplerznego w odniesieniu do Prowincji Krakowskiej Karmelitów Bosych – ks. Proboszcz dnia 06. 03. 2013 r. zwrócił się na piśmie do ks. Arcybiskupa Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego o wyrażenie zgody na założenie Bractwa Szkaplerznego przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. Dnia 08. 03. 2013 r. z Kurii Metropolitarnej w Przemyślu nadeszła pozytywna odpowiedź – pozwalająca na utworzenie Bractwa Szkaplerznego Najświętszej Maryi Panny przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. Dnia 19. 03. 2013 r. ks. Proboszcz wysłał pismo do Przewielebnego o. Andrzeja Ruszały OCD – Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych z siedzibą w Krakowie z prośbą o wydanie o wydanie dekretu erygującego Bractwo Szkaplerza Świętego Najświętszej Maryi z Góry Karmel przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. Do prośby dołączył pismo z Kurii Metropolitarnej w Przemyślu wrażające zgodę na założenie Bractwa Szkaplerznego w naszej Parafii. W związku z tym, że wymogi utworzenia Bractwa Szkaplerznego przy Parafii pw. Świętej Trójcy zostały spełnione, zaplanowano datę przyjęcia do Bractwa Szkaplerznego na dzień 08. 06. 2013 r. – we Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Uroczyste przyjęcie rozpoczęto Mszą świętą o godz. 18-stej, w której uczestniczyli; o. Paweł Ferko OCO – Przeor Zakonu Karmelitów Bosych w Przemyślu, ks. Jan Mazurek Proboszcz tutejszej Parafii, ks. Mariusz Michalski – moderator Bractwa, ks. Krzysztof Bis i ks. Paweł Starostka. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Mariusz Michalski. Po kazaniu o. Paweł Ferko OCD przystąpił do uroczystego obrzędu przyjęcia do Bractwa Szkaplerznego. Bracia i siostry złożyli przyrzeczenia brackie, przyjęli Szkaplerze Brackie i zostali przyjęci do Bractwa poprzez nakrywanie jednym płaszczem brackim ramion poszczególnym kandydatom.

Bractwo Szkaplerzne zostało erygowane dnia 28. 06. 2013 r. dekretem wydanym przez Kurię Generalną Karmelitów Bosych, podpisanym przez Przełożonego Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych – O. Saverio Cannistra OCD.

Wybory do Zarządu Bractwa odbyły się dnia 03. 10. 2013 r. i zostały zatwierdzone przez ks. Mariusza Michalskiego – Pierwszego Moderatora Bractwa.

Spotkania formacyjne odbywają się w każdy I czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00.
 
II. CZŁONKOWIE - ZAŁOŻYCIELE BRACTWA SZKAPLERZNEGO:

1. Ks. Mariusz od Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – (Michalski moderator Bractwa),

Bracia:

1. Stanisław od Św. Alfonsa Marii Liguoriego (Grabas),
2. Antoni od Matki Bożego Słowa (Makar),
3. Krzysztof od Matki Bożej Różańcowej (Dudziński),
4. Roman od Św. Rafała Kalinowskiego (Kruty),

Siostry:

1. Agnieszka od Matki Bożej z Lourdes (Kuźmińska),
2. Anna od Najświętszego Serca Jezusa (Kruty),
3. Danuta od Św. Antoniego z Padwy (Pelc ),
4. Jadwiga od Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (Wolarz),
5. Maria od Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Kowalska),
6. Maria od Matki Bożej Pocieszenia (Rudawska-Pętlak),
7. Małgorzata od Matki Bożej Fatimskiej (Bąk),
8. Stanisława od Bł. Bronisława Markiewicza (Iskra),
9. Stanisława od Św. Siostry Faustyny (Prucnał),
10. Zofia od Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Piekarska)
11. Stanisława od Niepokalanego Serca Maryi (Kruty).

SKŁAD ZARZĄDU BRACTWA:

Animator – Stanisława Kruty
Zastępca Animatora – Roman Kruty
Kronikarz – Jadwiga Wolarz
Skarbnik – Stanisław Grabas
Moderator miejscowy - ks. Krzysztof Żyła

 

III. Program spotkań:

1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania – „Sekwencja do Ducha Świętego„ i modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej – „Pod Twoją obronę” lub „Witaj Królowo Matko Miłosierdzia”

2. Część formacyjna: przygotowana zgodnie z proponowanym materiałem formacyjnym dla Bractw Szkaplerznych, opracowanym przez Moderatora Bractw Szkaplerznych Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych (dzielenie się przedstawionym materiałem).

3. Część organizacyjna: podanie do wiadomości bieżących informacji dot. planowania, podejmowania proponowanych zadań i udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.

4. Modlitwa końcowa: za zmarłych – odmówienie „Psalmu 130”.

5. Błogosławieństwo i rozesłanie.

W intencjach członków Bractwa i Rodziny Szkaplerznej odprawiane są Msze święte w pierwsze czwartki miesiąca – w ciągu  całego roku, w których uczestniczą wszyscy, a po Mszy świętej udają się na comiesięczne spotkanie do salki na plebanii. Na nasze spotkania zapraszamy Rodzinę Szkaplerzną, oraz osoby pragnące prowadzić życie w zjednoczeniu z Bogiem na wzór Maryi, poprzez głęboką modlitwę, czczą Najświętszą Maryję Pannę, rozważają Jej życie i naśladują Jej cnoty.

Członkowie Bractwa i Rodziny Szkaplerznej uczestniczą i prowadzą adorację Najświętszego Sakramentu, oraz biorą udział w nabożeństwach Maryjnych i modlitwie Różańcowej. Troszczą się o stałą formację i pracą nad sobą, poprzez pogłębianie wiedzy, a zwłaszcza czerpania jej z bogatej literatury karmelitańskiej.

Biorą udział w organizowanych pielgrzymkach do Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, na „Ogólnopolskie Spotkania Rodziny Szkaplerznej”.

 

IV. Cele wspólnotowe podjęte przez członków Bractwa:

1. Modlitwa w intencji naszej parafii.

2. Budowanie i pogłębianie więzi z Kościołem, poprzez kontynuowanie współpracy z innymi grupami modlitewnymi pracującymi na terenie parafii.

3. Modlitwa za misjonarzy.

Bractwo Szkaplerzne prowadzi działalność w oparciu: o „Statut Bractwa Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych”.

W Statucie zawarte są:

1. Postanowienia ogólne.
2. Cele i zadania Bractwa.
3. Struktura organizacyjna Bractwa.
4. Zasady przynależności do Bractwa.
5. Obietnice Szkaplerzne i prawa członków Bractwa.
6. Obowiązki członków Bractwa.

Obowiązujący Statut Bractwa Szkaplerznego zatwierdzony przez Definitorium Generalne OCD w dniu 14 listopada 2015 roku (Prot. 165/2015 DF).

 

V. Odpusty dla członków Bractwa Szkaplerznego

16 maja – wspomnienie św. Szymona Stocka
16 lipca – uroczystość NMP z Góry Karmel
20 lipca – święto św. Proroka Eliasza
1 października – święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus
15 października – uroczystość św. Teresy od Jezusa
14 listopada – święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego
14 grudnia – uroczystość św. Jana od Krzyża

 

VI. Rodzina Szkaplerzna przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

http://pstprzemysl.webd.pl/wp-content/uploads/2012/11/28154227.81653145825005.4.jpeg“Noście zawsze szkaplerz święty. Ja zawsze go noszę i wiele z tego nabożeństwa doznałem pożytku. Pozostałem mu wierny i stał się on moją siłą!” (Św. Jan Paweł II).

HISTORIA SZKAPLERZA

Szkaplerz karmelitański jest ściśle związany z historią i duchowością zakonu karmelitańskiego. Według tradycji Matka Boża objawiła się św. Szymonowi Stock, generałowi zakonu karmelitańskiego w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. i powiedziała: “Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twojego zakonu. Kto w nim umrze nie dozna ognia piekielnego. Oto przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów“.

Przywileje i łaski Szkaplerza św. były potwierdzane wielokrotnie przez papieży. Potwierdzili je: Klemens VII (bullą z dnia 12 sierpnia 1530 r.), Pius V, Grzegorz XIII, Paweł V, Klemens X, a nabożeństwo szkaplerzne polecali wiernym: Pius XI, Pius XII, Paweł VI, Jan Paweł II.

Szkaplerz w istocie jest „habitem” Ten, kto go przyjmuje, zostaje włączony w mniej lub więcej ścisłym stopniu do zakonu karmelitańskiego, poświęconego służbie Matki Najświętszej, aby doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności Maryi w codziennym trudzie przyoblekania się w Jezusa Chrystusa (bł. Jan Paweł II). Centrum nabożeństwa szkaplerznego stanowi oddanie się Maryi, poświęcenie się na Jej służbę, pamięć o Niej, życie w zjednoczeniu z Nią, upodobnienie do Niej. i naśladowanie Jej cnót.

ZNACZENIE DUCHOWE SZKAPLERZA

Szkaplerz jest szatą Maryi, jest znakiem oddania się w jej opiekę i poświęcenia na Jej służbę. Kto przyjmuje Szkaplerz św. wyrzeka się złego ducha, odnawia przyrzeczenia chrztu św. i oddaje się Maryi jako Jej dziecko. Kto przyjmuje Szkaplerz, przyjmuje, jak św. Jan apostoł pod Krzyżem, Maryję do siebie, by żyć w zjednoczeniu z Nią i Jej służyć.

Szkaplerz oznacza poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi i naśladowanie Jej cnót, szczególnie cnoty czystości i pokory. „Niech wszyscy noszący Szkaplerz św., który jest pamiątką otrzymaną od Matki Bożej, widzą w nim oznakę poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Dziewicy” (bł. Jan Paweł II).

Szkaplerz oznacza przymierze przyjaźni z Maryją i uczestnictwa w walce duchowej o zbawieni własne i bliźnich. W tym przymierzu Maryja zobowiązuje się dopomóc nam do zbawienia i uświęcenia, a my zobowiązujemy się do Jej naśladowania, służenia Jej i rozszerzania Jej czci.

Szkaplerz oznacza habit Zakonu poświęconego służbie i czci Matki Bożej. Przyjmując Szkaplerz, pragniemy odtąd żyć tym samym duchem Karmelu, pełnić tę samą misję i żyć w zjednoczeniu z Maryją, dla Maryi, przez Maryję i w Maryi.

DARY I ŁASKI SZKAPLERZA

Kto oddaje się Maryi przez Szkaplerz św. odnawia w sobie łaskę bycia dzieckiem Maryi, Jej sługą, a nawet bratem (przez pokrewieństwo duchowe). Cała maryjna tradycja Karmelu wiąże ze Szkaplerzem św. pewne przywileje i łaski, które Kościół wielokrotnie potwierdzał swoim autorytetem.

1. “Kto w Nim umrze nie dozna ognia piekielnego” (słowa Matki Bożej wypowiedziane do św. Szymona). Maryja tym samym obiecuje wszystkim odzianym Szkaplerzem św., pomoc na drodze zbawienia.

2. Wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po naszej śmierci. Jest to tak zwany przywilej sobotni. Matka Boża zapewniła rychłe wybawienie z czyśćca (bulla papieża Jana XXII – 1322 r.), tym, którzy nosząc Szkaplerz zachowają, czystość według stanu i wierność modlitwie:

Ja, Matka w pierwszą sobotę po ich śmierci miłościwie przyjdę do nich i ilu ich zastanę w czyśćcu, uwolnię i zaprowadzę ich na świętą górę żywota wiecznego. Maryja tym samym obiecuje wszystkim odzianym Szkaplerzem pomoc na drodze uświęcenia.

3. Pomoc i obrona w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Maryja obiecuje wspierać nas na drodze naśladowania Chrystusa, a zwłaszcza w godzinę naszej śmierci, pomóc nam w ostatecznej walce o wieczne zbawienie.

4. Uczestnictwo w dobrach duchowych całego Zakonu karmelitańskiego za życia i po śmierci (we Mszach św., pokutach i modlitwie, odpustach i ofiarach), gdyż Matka i Królowa Karmelu, jednoczy ze sobą w jedną rodzinę tych, którzy przyjmują Szkaplerz św.

ZOBOWIĄZANIA SZKAPLERZNE

Aby dostąpić spełnienia wielkich obietnic związanych ze Szkaplerzem, potrzeba z naszej strony gotowości do podjęcia pewnych zobowiązań:

1. Naśladowania cnót Matki Bożej i starania się o świętość życia. Podstawowymi wymaganiami dla otrzymania pierwszej obietnicy są: staranie się o swoje zbawienie, zachowywanie przykazań Bożych i kościelnych, unikanie grzechu śmiertelnego i życie w łasce uświęcającej.

2. Zachowania czystości według stanu, i pełnienie czynów miłosierdzia (co do duszy i ciała), aby dostąpić spełnienia drugiej obietnicy, wybawienia z czyśćca.

3. Codziennej modlitwy oraz pamięci o Maryi. Codziennie odnawiamy poświęcenie się Maryi przez modlitwę nadaną w dniu przyjęcia Szkaplerza przez kapłana (zazwyczaj jest to: Pod Twoją obronę, Witaj Królowo lub 3 Zdrowaś Maryjo).

4. Życia duchowością zakonu karmelitańskiego, z uwzględnieniem charakteru naszego własnego powołania a w jedności z całym zakonem, zobowiązujemy się raz w roku  odprawić w dniach od 7 do 15 lipca nowennę ku czci Matki Bożej Szkaplerznej (prywatnie lub wspólnotowo) i w dniu 16 lipca, w samą Uroczystość, przystąpić do sakramentów świętych by otrzymać odpust zupełny, ofiarowany za siebie lub za zmarłych.

DYSPOZYCJE DUCHOWE KONIECZNE DO OWOCNEGO PRZYJĘCIA SZKAPLERZA

1. Przygotowanie duchowe – przez pojednanie się z Bogiem, spowiedź i komunię św. (stan łaski uświęcającej jest warunkiem otrzymania odpustu cząstkowego w dniu przyjęcia Szkaplerza św., a odpustu zupełnego w dniu wstąpienia do bractwa szkaplerznego), a przynajmniej wzbudzenie skruchy za grzechy i pragnienie czynienia pokuty.

2. Pragnienie oddania się w opiekę Maryi i poświęcenia się na Jej służbę.

3. Pragnienie noszenia Szkaplerza na szyi (można go zastąpić medalikiem szkaplerznym). Zniszczonego Szkaplerza nie powinno się wyrzucać, gdyż został poświęcony, lecz najlepiej go spalić.

4. Pragnienie odmawiania codziennie modlitwy zadanej przez kapłana oraz pragnienie życia duchowością Zakonu Matki Bożej z Góry Karmel.

DYSPOZYCJE ZEWNĘTRZNE PRZYJĘCIA SZKAPLERZA

1. Nabyć Szkaplerz św.

2. W swojej parafii lub w klasztorze karmelitańskim poprosić kapłana o poświęcenie i nałożenie Szkaplerza. Szkaplerz powinien być nakładany po uprzednim poświęceniu. Każdy kapłan i diakon katolicki może pobłogosławić i nałożyć Szkaplerz karmelitański według zatwierdzonego obrzędu.

3. Przyjąć modlitwę do codziennego odmawiania, którą kapłan wyznacza po nałożeniu Szkaplerza.

4. Dokonać wpisu w Księdze Rodziny Szkaplerznej w danej parafii lub w najbliższym klasztorze karmelitańskim bądź wypełnić świadectwo przyjęcia Szkaplerza i przesłać je na podany poniżej adres pocztowy, by zostać wpisanym do Księgi Rodziny Szkaplerznej w Czernej.

Po przyjęciu Szkaplerza możemy pogłębiać naszą maryjną, karmelitańską duchowość w bractwach, wspólnotach lub grupach szkaplerznych.

W naszej Parafii spotkania Rodziny Szkaplerznej odbywają się w każdy I czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej w salce parafialnej razem z Bractwem Szkaplerznym.

Close Menu