Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

Bractwo Szkaplerzne

I. HISTORIA POWSTANIA BRACTWA SZKAPLERZNEGO W PARAFII
pw. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W PRZEMYŚLU

897px-Ordo_Fratrum_Carmelitarum_Discalceatorum_Beatae_Mariae_Virginis_de_Monte_Carmelo.svg     W miesiącu sierpniu 2012 r. członkowie wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Przemyślu – Stanisława i Roman Kruty zwrócili się z prośbą do ks. Jana Mazurka Proboszcza Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu o pozwolenie na zorganizowanie w tutejszej Parafii, „Niedzieli Szkaplerznej” i utworzenie Rodziny Szkaplerznej. Ks. Proboszcz ustosunkował się do tej prośby pozytywnie i,, Niedzielę Szkaplerzną,, zaplanowano na dzień 21. 10. 2012 r. Ks. Proboszcz zaprosił o. Jana Krawczyka OM – Moderatora Bractw Szkaplerznych Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, aby w,, Niedzielę Szkaplerzną,, na wszystkich Mszach świętych-głosił Kazania. O. Jan Krawczyk OM przyjął zaproszenie i na każdej Mszy świętej głosił Słowo Boże; o Matce Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel i Tajemnicach Szkaplerza Świętego. Po Mszy świętej osoby chętne przyjmowały Szkaplerz Święty. Należy zaznaczyć, że w okresie od dnia 21. 10. 2012 r.- do dnia 08. 06. 2013 r. do Księgi Rodziny Szkaplerznej wpisano 291 osób.

     Dnia 08. 11. 2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie dla wszystkich przyjętych do Szkaplerza Świętego. Spotkanie rozpoczęło się od uczestnictwa we Mszy świętej, a po niej zebraliśmy się na modlitwę w salce na plebanii. Spotkanie prowadził o. Jan Krawczyk OM. Spotkania odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca, po Mszy świętej wieczornej, na które zapraszani są wszyscy, którzy przyjęli Szkaplerz Święty a przewodniczy im ks. Mariusz Michalski – moderator.

     Z tak licznej Rodziny Szkaplerznej 15 osób, po zapoznaniu się z duchowością maryjną i karmelitańską wyraziło na piśmie pragnienie założenia Bractwa Szkaplerza Świętego Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (złożyli stosowne deklaracje). Zgodnie z wymogami dotyczącymi utworzenia Bractwa Szkaplerznego – opartymi na normach praktycznych zawartych w Obrzędzie poświęcenia i nałożenia Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel i innymi przepisami zawartymi w Statucie Bractwa Szkaplerznego w odniesieniu do Prowincji Krakowskiej Karmelitów Bosych – ks. Proboszcz dnia 06. 03. 2013 r. zwrócił się na piśmie do ks. Arcybiskupa Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego o wyrażenie zgody na założenie Bractwa Szkaplerznego przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. Dnia 08. 03. 2013 r. z Kurii Metropolitarnej w Przemyślu nadeszła pozytywna odpowiedź – pozwalająca na utworzenie Bractwa Szkaplerznego Najświętszej Maryi Panny przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. Dnia 19. 03. 2013 r. ks. Proboszcz wysłał pismo do Przewielebnego o. Andrzeja Ruszały OCD – Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych z siedzibą w Krakowie z prośbą o wydanie o wydanie dekretu erygującego Bractwo Szkaplerza Świętego Najświętszej Maryi z Góry Karmel przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. Do prośby dołączył pismo z Kurii Metropolitarnej w Przemyślu wrażające zgodę na założenie Bractwa Szkaplerznego w naszej Parafii. W związku z tym, że wymogi utworzenia Bractwa Szkaplerznego przy Parafii pw. Świętej Trójcy zostały spełnione, zaplanowano datę przyjęcia do Bractwa Szkaplerznego na dzień 08. 06. 2013 r. – we Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

     Uroczyste przyjęcie rozpoczęto Mszą świętą o godz. 18-stej, w której uczestniczyli; o. Paweł Ferko OCO – Przeor Zakonu Karmelitów Bosych w Przemyślu, ks. Jan Mazurek Proboszcz tutejszej Parafii, ks. Mariusz Michalski – moderator Bractwa, ks. Krzysztof Bis i ks. Paweł Starostka. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Mariusz Michalski. Po kazaniu o. Paweł Ferko OCD przystąpił do uroczystego obrzędu przyjęcia do Bractwa Szkaplerznego. Bracia i siostry złożyli przyrzeczenia brackie, przyjęli Szkaplerze Brackie i zostali przyjęci do Bractwa poprzez nakrywanie jednym płaszczem brackim ramion poszczególnym kandydatom.

Bractwo Szkaplerzne zostało erygowane dnia 28. 06. 2013 r. dekretem wydanym przez Kurię Generalną Karmelitów Bosych, podpisanym przez Przełożonego Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych – O. Saverio Cannistra OCD.

Wybory do Zarządu Bractwa odbyły się dnia 03. 10. 2013 r. i zostały zatwierdzone przez ks. Mariusza Michalskiego – Pierwszego Moderatora Bractwa.

Spotkania formacyjne odbywają się w każdy I czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00.