DWANAŚCIE KONCEPCJI AL-ANON
 1. Grupy Al-Anon są w zasadniczy sposób odpowiedzialne za Służby Światowe Al-Anon i jednocześnie są dla tych Służb najwyższym autorytetem.
 2. Grupy Rodzinne Al-Anon przekazują całkowite pełnomocnictwa w zakresie spraw administracyjnych i wykonawczych Konferencji Służby Światowej (WSO) oraz jej organom służebnym.
 3. Prawo do podejmowania decyzji stwarza możliwość skutecznego kierowania.
 4. Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii.
 5. Prawo Apelacji i składania Petycji chroni mniejszość i gwarantuje jej wysłuchanie.
 6. Konferencja uznaje, że powiernicy są w pełni odpowiedzialni za sprawy administracyjne.
 7. Działalność Powierników opiera się na zasadach prawnych, natomiast Konferencji na tradycjach.
 8. Rada Powierników przekazuje pełne prawo do podejmowania decyzji w zakresie ustalania form prowadzenia spraw Biura Służby Światowej jego Komitetom Wykonawczym.
 9. Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach Służby. Na poziomie Konferencji Służby Światowej główne kierownictwo przejmuje Rada Powierników.
 10. Odpowiedzialność Służby jest zrównoważona przez dokładne określenie władzy służby i w ten sposób unika się podwójnego kierownictwa.
 11. Biuro Służby Światowej składa się z komitetów stałych, z kierowników oraz zespołu pracowników.
 12. Podstawą duchową służb światowych Al-Anon są Gwarancje Ogólne Konferencji – 12 Artykuł Karty.
Close Menu