Znalezione obrazy dla zapytania al anon “Grupy rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików.
Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.

     Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia.

     Al-Anon nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją.

     Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty,
Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ani ich nie odrzuca.

    W Al-Anon nie ma składek członkowskich, Al-Anon jest samowystarczalna dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania.

   Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików, realizujemy to poprzez: praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików oraz zrozumienie
i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi”.

Zebrania grupy Al-Anon “Serce” odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18.00.

DWANAŚCIE STOPNI AL-ANON

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że nie jesteśmy w stanie kierować naszym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od naszej własnej może nam przywrócić równowagę ducha i umysłu.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga - jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Przeprowadziliśmy szczery i odważny rachunek sumienia.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie – we własnym sumieniu – i innemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Z całkowitą gotowością powierzyliśmy Bogu usuwanie wszelkich słabości naszego charakteru.
 7. Prosiliśmy Boga z pokorą, aby usunął nasze wady.
 8. Sporządziliśmy listę osób przez nas skrzywdzonych i postanowiliśmy im wszystkim zadośćuczynić.
 9. Naprawiliśmy błędy popełnione wobec wszystkich ludzi – gdy tylko było to możliwe bez krzywdy dla nich lub dla innych.
 10. Prowadziliśmy w dalszym ciągu rachunek sumienia; w razie popełnienia błędu jesteśmy gotowi przyznać się do tego.
 11. Poszukiwaliśmy przez modlitwę i medytację coraz doskonalszej więzi z Bogiem – jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli i o siłę do jej spełnienia.
 12. Dzięki stosowaniu Dwunastu Stopni dostąpiliśmy duchowego przebudzenia i staraliśmy się nieść posłannictwo innym ludziom a zasady te stosować we wszystkich naszych sprawach.

DWANAŚCIE TRADYCJI AL-ANON
 1. Nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu; postęp indywidualny większości zależy od naszej jedności grupowej.
 2. Jedynym i najważniejszym autorytetem Al-Anon jest kochający Bóg taki, jaki daje się rozpoznać w “zbiorowym sumieniu” grupy. Ci, którzy kierują, są po to, aby rzetelnie służyć innym; oni nie rządzą.
 3. Krewni alkoholików, zbierający się w celu niesienia sobie nawzajem pomocy, mogą uważać się za Grupę Rodzinną Al-Anon pod warunkiem, że przyświeca im tylko ten cel. Jedynym warunkiem członkostwa jest to, że mamy w rodzinie lub wśród bliskich przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm.
 4. Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw odnoszących się do innych grup Al-Anon lub AA jako całości.
 5. Każda grupa Al-Anon ma tylko jeden cel: niesienie pomocy rodzinom alkoholików.  Realizujemy to poprzez stosowanie Dwunastu Stopni w naszym własnym życiu, przez zrozumienie i dodawanie otuchy naszym pijącym krewnym oraz przez serdeczne przyjmowanie i okazywanie zrozumienia rodzinom alkoholików.
 6. Nasze grupy Al-Anon nie powinny nigdy udzielać swej nazwy lub w jakikolwiek inny sposób wspierać działalności innych organizacji. Imię Al-Anon nie powinno być nigdy włączone w jakiekolwiek dyskusje publicznie, tak aby problemy finansowe, majątkowe i prestiżowe nie odwracały naszej uwagi od głównego celu duchowego. Powinniśmy zawsze współpracować z AA.
 7. Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować pomocy materialnej z zewnątrz.
 8. Dwunasty stopień Al-Anon powinien być realizowany we własnym zakresie grupy, bez pomocy ludzi poświęcających się tego rodzajowi pracy zawodowo. Nasze Centralne Służby mogą jednak zatrudniać pracowników fachowych.
 9. Grupy nie powinny mieć cech organizacyjnych, ale mogą wybierać spośród swoich członków przedstawicieli tworzących rady służebne lub komitety, podlegające bezpośrednio tym, którym służą.
 10. Grupy Rodzinne Al-Anon nie wyrażają opinii w sprawach nie związanych z ich działalnością, aby imię Al-Anon nie zostało nigdy uwikłane w publiczne dyskusje.
 11. Nasze oddziaływanie na społeczeństwo opiera się na przyciąganiu, a nie reklamowaniu. Powinniśmy dbać o zachowanie osobistej anonimowości w kontaktach z prasą, TV, radiem i filmem i w szczególny sposób ochraniać anonimowość członków AA.
 12. Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji i przypomina nam zawsze o pierwszeństwie tych Tradycji przed osobistymi przekonaniami.

DWANAŚCIE KONCEPCJI AL-ANON
 1. Grupy Al-Anon są w zasadniczy sposób odpowiedzialne za Służby Światowe Al-Anon i jednocześnie są dla tych Służb najwyższym autorytetem.
 2. Grupy Rodzinne Al-Anon przekazują całkowite pełnomocnictwa w zakresie spraw administracyjnych i wykonawczych Konferencji Służby Światowej (WSO) oraz jej organom służebnym.
 3. Prawo do podejmowania decyzji stwarza możliwość skutecznego kierowania.
 4. Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii.
 5. Prawo Apelacji i składania Petycji chroni mniejszość i gwarantuje jej wysłuchanie.
 6. Konferencja uznaje, że powiernicy są w pełni odpowiedzialni za sprawy administracyjne.
 7. Działalność Powierników opiera się na zasadach prawnych, natomiast Konferencji na tradycjach.
 8. Rada Powierników przekazuje pełne prawo do podejmowania decyzji w zakresie ustalania form prowadzenia spraw Biura Służby Światowej jego Komitetom Wykonawczym.
 9. Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach Służby. Na poziomie Konferencji Służby Światowej główne kierownictwo przejmuje Rada Powierników.
 10. Odpowiedzialność Służby jest zrównoważona przez dokładne określenie władzy służby i w ten sposób unika się podwójnego kierownictwa.
 11. Biuro Służby Światowej składa się z komitetów stałych, z kierowników oraz zespołu pracowników.
 12. Podstawą duchową służb światowych Al-Anon są Gwarancje Ogólne Konferencji - 12 Artykuł Karty.

Właśnie dziś
 1. Właśnie dziś przeżyję dzień dobrze, nie próbując natychmiast rozwiązać moich wszystkich problemów. Jestem w stanie czynić przez dwanaście godzin to, co przeraża mnie, gdy pomyślę, że miałbym znosić przez całe życie.
 2. Właśnie dziś będę szczęśliwy: spróbuję w ten sposób pokazać, że rację miał Lincoln, mówiąc: “Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą”.
 3. Właśnie dziś dostosuję się do tego, co jest, a nie będę próbować naginać wszystkiego do moich własnych życzeń. Przyjmę “los” taki, jaki mi ten dzień przyniesie i postaram się do niego dostosować.
 4. Właśnie dziś spróbuję ćwiczyć mój umysł. Nauczę się czegoś użytecznego. Nie będę próżnować. Przeczytam coś, co wymaga wysiłku umysłu i koncentracji uwagi.
 5. Właśnie dziś będę się doskonalić duchowo trzema sposobami:
  - wyświadczę dyskretnie komuś coś dobrego (gdyby ta osoba dowiedziała się o dobrym uczynku, to nie będzie się on liczył);
  - wykonam przynajmniej dwie rzeczy, na które nie mam ochoty;
  - spróbuję nie okazać, że moje uczucia zostały zranione, mogę czuć się dotknięty, ale dziś tego nie okażę.
 6. Właśnie dziś będę zgodny z otoczeniem. Postaram się wyglądać jak najlepiej, ubiorę się odpowiednio, będę mówić spokojnym tonem, będę uprzejmy i nie będę nikogo krytykować. Postaram się nie doszukiwać wad, nie będę ulepszać nikogo, ani nikim kierować z wyjątkiem siebie samego.
 7. Właśnie dziś będę miał plan działania. Może nie będę trzymał się go ściśle, ale będę go miał. Uchroni mnie to od pośpiechu i niezdecydowania.
 8. Znajdę spokojne pół godziny tylko dla siebie i odprężę się. Postaram się wtedy popatrzeć na moje życie w nowy sposób.
 9. Właśnie dziś pozbędę się obaw. Przede wszystkim nie będę się bać cieszyć tym co piękne. Spróbuję zaufać, że to, co ja daję światu, wróci do mnie z powrotem

Hasła Al-Anon

Zostaw – oddaj Bogu

     Każdy dzień jest pełen problemów czekających na rozwiązanie. Kiedy zauważysz, że Twoje zdenerwowanie zamienia się w całkowitą wewnętrzną rozterkę, a rozterka w panikę ponieważ wszystkie dawne obawy powracają ze wzmożoną siłą – jest to sygnał, aby się zatrzymać i zwrócić do Boga. Nie jesteś wówczas w stanie uczynić nic rozsądnego, ale jeśli przekonasz się, że Bóg dostarczy Ci siły i mądrości, jeśli poddasz Mu się sam, z własnej woli.

Najważniejsze – najpierw

     Wiele naszych rozczarowań i kłopotów wynika z tego, że nie możemy dać sobie rady z naszymi obowiązkami i problemami i rozwiązywać je po kolei, według ich ważności. Konieczna jest dyscyplina wewnętrzna, aby umieć odłożyć na później to, co mamy chęć zrobić najpierw, a zająć się tym, co musi być zrobione od razu. Rezultat takiej dyscypliny jest zadowalający, widzimy, że naprawdę coś osiągnęliśmy, mamy poczucie zwycięstwa, gdyż zrozumieliśmy, że taki sposób postępowania jest celowy i wartościowy.

Żyj i daj żyć!

     To upomnienie jest nam często potrzebne! Musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, aby ciągle krytykować i osądzać innych na podstawie tego, jak się zachowują i jak postępują. Jedynym naszym obowiązkiem i celem powinno być zmienianie naszego własnego postępowania i charakteru. Każdy ma prawo do osobistego punktu widzenia,
ale nie ma prawa narzucać go innym! Jeżeli wynikają różnice zdań - staraj się być bezstronny.

Powoli, lecz pewnie

    Kiedy obarczony problemami i kłopotami przyłączysz się wreszcie do grupy Al-Anon, zobaczysz po raz pierwszy promień nadziei. Może to skłonić Cię do usiłowania “zrozumienia wszystkiego od razu”.
Myślisz: “gdyby tylko nauczyć się tej tajemniczej formuły, która tak szybko pomaga innym”. Jednak nie jest to wcale “tajemnicza formuła”, ale filozofia życia, którą trzeba z wolna i cierpliwie studiować, aby zrozumieć nie tylko umysłem, ale i całym sercem – powoli, lecz pewnie.
Jeżeli spróbujesz skupić się na każdym problemie, stopniu, spotkaniu z umysłem,
wolnym od troski, wówczas to, co jest Ci potrzebne w tym czasie, dotrze do Twojej świadomości o wiele łatwiej, niż gdybyś był pełen pośpiechu i wewnętrznej rozterki. Powoli, lecz pewnie.

Dzięki łasce Bożej!

     Kiedy jesteśmy rozgoryczeni i zawiedzeni zachowaniem alkoholika, dobrze jest sobie przypomnieć, że ciężar cierpienia i rozpaczy, jaki Go przytłacza nie jest jego własnym wyborem. Gdyby nie łaska Boża, my sami moglibyśmy stać się ofiarami tej choroby! Bądźmy wdzięczni za błogosławieństwo trzeźwości i starajmy się pomóc alkoholikowi w odnalezieniu tego błogosławieństwa także dla niego.

Modlitwa o Pogodę Ducha

Boże
Daj mi Pogodę Ducha
Abym zgadzał się z tym,
Czego nie mogę zmienić,
Odwagę, abym zmieniał to,
Co zmienić mogę
i Mądrość, abym umiał odróżnić
Jedne sprawy od drugich.

Modlitwę tę najczęściej odczytuje się na mityngach grupowych, a także analizuje się ją podczas grupowych dyskusji. Dla poszczególnych osób jest ona również natchnieniem do codziennej medytacji.

Deklaracja Al-Anon

Niech się zacznie ode mnie.
Jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek
potrzebuje pomocy, niech zawsze
napotka wyciągniętą do siebie
dłoń Al-Anon / Alateen.
Niech to będzie moja dłoń.

Close Menu